تمام مطالب دسته بندی: نوروساینس
مسیر عصبی

مسیر عصبی

مسیر عصبی مفهوم مسیر عصبی از مفاهیم مهم در آموزش می باشد. هرکسی که اهل آموزش است و بدنبال یاددهی و یادگیری است لازم است که عملکرد مغز را بشناسد. تا حدودی با مغز آشنا باشد.و مسیر عصبی را بشناسد. یکی از جدیدترین مفاهیمی که اخیرا هر معلمی باید بداند  این است که مغز چگونه کار می‌کند،مسیر عصبی چیست؟ تا بداند چگونه یادگیری صورت می‌گیرد. وقتی مغز شما درست کار کند، شما درست کار می‌کنید. (Daniel Amen) کسی که در زمینه شناخت مغز بسیار کار کرده ابتدا کمی با ساختار مغز آشنا می‌شویم: ساختارمغز مغز ما حدود ۲ درصد وزن بدن ما را تشکیل می دهد اما ۳/۱ غذا و اکسیژن را مصرف می‌کند. در مغز ما حدود ۱۰۰ میلیارد […]